Servisní služby

Významná část činnosti naší firmy se týká poskytování servisních služeb v oblasti osobních počítačů, jejich periferií, počítačových systémů, datových sítí a aplikací.

Tyto servisní služby poskytujeme jednak na úrovni jednotlivých zákroků (např. jednorázová oprava počítače, jeho odvirování nebo nastavení parametrů systému), jednak na úrovní dlouhodobější spolupráce, kterou doporučujeme firmám s intenzivním používáním výpočetní techniky. Právě informační systém jako součást výrobního procesu a požadavek na vyšší míru jeho spolehlivosti je hlavním důvodem, proč naši klienti volí tento systém využití vnějších zdrojů.

Smluvní správa, vyšší forma partnerství

Při dlouhodobé smluvní správě datového systému Vám přinášíme velikou šíři našeho know-how, která je vázána na vysokou úroveň kvality vykonaných služeb a vnitřní zodpovědnost. Outsourcing pomáhá předcházet neočekávaným problémům, protože zajištění IT/ IS je na vysoké úrovni profesionály se zkušenostmi v daném oboru. Zvýší Vaši produktivitu práce, vytvoří prostor pro rostoucí specializaci a soustředění na Vaši hlavní činnost podnikání. Podstatnou výhodou outsourcingu je také nezávislost chodu Vaší firmy na tom, zda jsou Vaši vlastní IT pracovníci právě na dovolené, v pracovní neschopnosti nebo třeba na odchodu ke konkurenci.